Máy tính tiền Casio V-R200

Máy tính tiền Casio V-R200

A New Platform for Retail Innovation and PoS Transformation.

Máy tính tiền Casio V-R7000

Máy tính tiền Casio V-R7000

A New Platform for Retail Innovation and PoS Transformation.

Máy in hóa đơn XP-Q260

Máy in hóa đơn XP-Q260

Công nghệ in Nhiệt trực tiếp. Tốc độ cao. Không gây ồn

Products

Chúng tôi cung cấp thiết bị và sản phẩm liên quan đến lĩnh vực tính tiền cho mọi mô hình kinh doanh.

Our Partners

Lastest news